top of page

OSTEO+ is een multidisciplinaire groepspraktijk waar we uitgaan van een totaalconcept: we bekijken en behandelen de mens in zijn totaliteit. Ons gepassioneerde team brengt verschillende diagnostische- en therapeutische systemen samen om zo het zelfherstellende vermogen van het lichaam te activeren. Een mens is immers een psycho-socio-somatisch wezen, waarbij ‘psycho’ staat voor het mentale, ‘socio’ voor het sociale en ‘somatisch’ voor het lichamelijke. Deze 3 delen vormen een eenheid en zijn dus altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

+Wanneer je lichaam niet goed functioneert, heeft dat een weerslag op je geestelijke welzijn en wanneer je psychische problemen ervaart, weerspiegelt zicht dat vaak in lichamelijke klachten. Elk van onze therapeuten kijkt dan ook in zijn of haar begeleidingen over de muren van hun vakgebied heen. Soms blijkt tijdens een begeleiding dat een ander aspect van je gezondheid (ook) een belangrijke rol speelt in je klachten. In dat geval kan de therapeut die jou begeleidt je doorverwijzen, of kunnen we verschillende therapieën combineren. Dat gebeurt steeds in samenspraak met jou.

 

+Bij OSTEO+ engageren we ons dan ook om samen met jou op zoek te gaan naar de kern van je klachten om ze waar mogelijk te verhelpen. Je leert je bewust te worden van lichamelijke signalen die, als je ze negeert, voor spanning, pijn of een laag energieniveau zorgen. Als je bewust verbinding kan maken met deze signalen, begin je jouw weg naar ontspanning en rust.

 

+Ons team is samengesteld uit professionals met de nodige opleidingen en passie voor hun vak. Naast professionals zijn zij ook mensen en dragen ze een warme betrokkenheid in hun begeleidingen hoog in het vaandel. Je individuele situatie en klachtenbeeld worden in discretie tijdens teamvergaderingen besproken, met respect voor jouw verhaal, want als patiënt sta jij centraal en kies jij hoeveel je ons wil of kan vertellen.

 

+Het is onze missie om je terug in harmonie te brengen op een kinesitherapeutische, osteopathische, psychotherapeutische, orthomoleculaire en natuurgeneeskundige manier, daar waar kwalitatieve zorg centraal staat en waarbij elk herselproces persoonlijk en uniek is. Samen streven we voor jou naar een positief verhaal.

An Carmans

Bezieler van Osteo+

OSTEO

+

Kinesist Heusden-Zolder An Carmans Osteo Kinesist Greet Vanvelk Jill Vandebrouck Helena Vermeersch Lize Daems team osteo+ plus pluzz
Osteo+

OSTEOPATHIE

Osteopathie is een filosofie, een wetenschap en een kunst met als uitgangspunt het eigen herstelvermogen van het lichaam te stimuleren. Het is bovendien een volwaardige medische discipline waarbij we functiestoornissen op een manuele, diagnostische en therapeutische manier aanpakken.

 

De essentie van osteopathie is dat elke behandeling bestaat uit een viscerale, structurele en cranio-sacrale component. Visceraal heeft betrekking op de ingewanden, structureel op spieren, pezen en gewrichten, en cranio-sacraal op de schedel en het heiligbeen die samen een eenheid vormen met de hersen- en ruggenmergvliezen. Deze drie elementen zijn in ons lichaam onlosmakelijk met elkaar verbonden en maken daarom altijd alle drie onderdeel uit van een osteopathische behandeling.

 

Gebruikelijk wordt ook je bekken bij een eerste consult onder de loep genomen. Het bekken speelt een grote rol, enerzijds omdat het de verbinding van het onderlichaam naar het bovenlichaam is, anderzijds omdat het bekken het ontstaan van het leven symboliseert en weerspiegelt. Elk lichaamsgebied waar je klachten ervaart, zorgt op een of andere manier voor een blokkade op het bekken en/of de nabijgelegen psoas, namelijk de eerste rugspier of ook wel zielenspier genoemd. Van daaruit vertrekt onze zoektocht naar de mogelijke oorzaak van je pijn en een bijpassende behandeling, welke klacht je ook hebt.

 

Bij een erkende osteopaat heb je geen voorschrift nodig en worden je behandelingen gedeeltelijk terugbetaald door de mutualiteit.

An Carmans Degens Ostheopathie Heusden-Zolder Stokrooi Praktijk Kinesitherapie
Osteopathie
An Carmans Osteo+ Plus Kinesitherapie+ Jill Vandebrouck Helena Vermeersch Lize Daems

KINESITHERAPIE

Kinesitherapie en wetenschappelijk onderzoek zijn nauw met elkaar verbonden en hebben de laatste decennia dan ook een sterke evolutie doorgemaakt. Deze evolutie bracht verandering met zich mee, enerzijds op vlak van het soort behandelingstechniek en anderzijds op vlak van het soort klacht.
 

Wat behandelingstechniek betreft, ligt de focus nu meer op het lichaam in beweging brengen. Kinesitherapeuten passen daarom manuele behandelingen en individuele oefentherapie toe om de kwaliteit van de lichaamsbewegingen te verbeteren. Daarnaast kunnen kinesitherapeuten meer en meer (soorten) klachten behandelen, wat een waaier aan specialisaties met zich meebrengt.
 

Om herval te voorkomen en om de hoeveelheid behandelingen tot het minimale te beperken, zal de kinesist je, als dat nodig is, een oefenreeks aanleren die je thuis ook kan uitvoeren. In samenspraak met jou kunnen we samen met eventuele andere hulpverleners, zoals een osteopaat, voor een optimaal herstel zorgen.

PSYCHOTHERAPIE

Counseling & coaching

Soms zijn er momenten in het leven dat het te moeilijk wordt of kan je het gevoel hebben dat je het even niet meer aankan. In zulke periodes is het zinvol om professionele hulp te zoeken en niet te lang met negatieve gevoelens te blijven zitten. Als je 'verstrikt zit' kan een counselor je daarbij procesmatig begeleiden. Het doel hierbij is je verstoorde evenwicht helpen herstellen, je eigen kracht en je vermogen om je moeilijkheden aan te pakken versterken, en je eigen leven opnieuw richting (kunnen) geven.

 

Wij hanteren een systeemtheoretisch kader. Dat wil zeggen dat we jou en je moeilijkheden proberen te begrijpen binnen een bredere context: invloeden van interacties en relaties met anderen, je (familie)geschiedenis, ervaringen, gebeurtenissen en betekenisgevingen worden dus mee in kaart gebracht.

 

Wanneer je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek, maken we op een veilige manier ruimte om stil te staan bij je hulpvraag. Samen met jou bekijken we waar je vastloopt, wat je vragen en zorgen zijn, en welk doel je voor ogen hebt. Het gaat dan ook om een begeleiding op maat; in onderling overleg kiezen we de meest aangewezen begeleidingsvorm voor jou.

 

 

Individuele begeleiding

stress, spanningsklachten, laag zelfbeeld, depressie, burn-out, vragen rond zingeving, verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, levensfaseproblemen (midlife, lege nest, pensioen...)

Gezinsbegeleiding/ouderschapsondersteuning

gezinsfaseproblemen (geboorte, adolescentie...) gedragsmoeilijkheden kind, opvoedingsproblemen, ouderlijke conflicten...

Relatiebegeleiding

moeilijkheden in de partnerrelatie

 An Carmans Groepspraktijk Kinesitherapie Psychotherapie+ Greet Vanvelk ​ ​ +Soms zijn er momenten in het leven dat het te moeilijk wordt of kan je het gevoel hebben dat je het even niet meer aankan.   Als je 'verstrikt zit' kan een systemisch counselor
Kinesitherapie
 Osteopluzz An Carmans Osteo + Voedingsleer+ Peter Jelena ​ ​ +Velen hebben te kampen met tekorten op nutritioneel vlak. Deze tekorten kunnen diverse oorzaken hebben en liggen mogelijk aan de basis van klachten die je ervaart. Een orthomoleculair therapeut kijkt

VOEDINGSLEER

Orthomoleculair therapeut

Omwille van slechte levensgewoonten zoals een ongezond dieet, verwerkte voeding, bewaarmiddelen, suikers, geraffineerde meelproducten, maar ook weinig beweging en een tekort aan zonlicht hebben de meesten onder ons te kampen met tekorten op nutritioneel vlak. Deze tekorten liggen mogelijk aan de basis van klachten die je ervaart en mogen daarom niet genegeerd worden in de totaalaanpak dat we bij OSTEO+ aanbieden. Veelal zijn eetgewoonten de drijfveer die je klachten kunnen verergeren, maar evenzeer verminderen en zelfs doen verdwijnen.

 

De behandelingswijze waar orthomoleculaire voeding centraal staat, kijkt naar die eventuele tekorten in je lichaam zodat we ze kunnen aanvullen. Dat gebeurt voornamelijk met voeding, maar daarnaast ook met kruiden en supplementen. Samen kijken we naar je eetgewoonten en afhankelijk van je klachten bespreken we jouw do's-and-don'ts. De voorwaarde is natuurlijk dat het lekker blijft, anders hou je het veel moeilijker vol. Verder vullen we daar waar nodig aan met voedingssupplementen en kruiden, op maat van jouw situatie. Als je voor jezelf kiest om je lichaam te geven wat het nodig heeft, dan neem je je eigen gezondheid in handen.

YOGA

PILATES

WORKSHOPS

In onze huidige westerse samenleving staan we nauwelijks nog stil bij onszelf, wat we hier doen en wat het doel is van het leven. In een maatschappij waar ons hoofd meer bezig is met ons werk, onze zorgen en welke spullen we moeten kopen, vergeten we soms aandacht te besteden aan ons welzijn. Dat uit zich in stress, burn-out, mentale vermoeidheid enzovoort.

 

We voelen ons uitgewrongen en zijn op zoek naar een oplossing. Yoga wint daardoor meer en meer aan populariteit, en terecht. Laat yoga nu net ‘verbinden’ betekenen, en dan gaat het om de vereniging van lichaam en geest. Bij OSTEO+ helpen we jou onder andere met yogalessen bewust te worden van jezelf, zodat de rust in je hoofd wederkeert.

Momenteel zijn er geen yogasessies ingeplant. Houd onze website en sociale media in de gaten voor toekomstige sessies! 

Osteopluzz Yoga+ Workshops Osteo An Carmans Greet Vanvelk Heusden Zolder
Psychotherapie
Voedingsleer
Yoga
bottom of page